Nordvegen

 

 

 

 

 

 

Roman. 484 s.

Aschehoug 03

Omslag: Stian Hole

ISBN 82-03-18709-9

 

 

 

 

Snart 50-årige Claus Hjelle er på bedringens vei etter et nervesammenbrudd. I et 'brev' til psykologen skriver han ned sin livshistorie. Det blir en historie om angst, selvhat og religiøs lengsel - og seig livsvilje. Det stormfylte ekteskapet han inngår i ung alder, utvider hans følelsesregister, men skaper også nye vanskeligheter. Han bruker nå alle sine krefter på den vesle kulturkonservative nynorskavisa Bygdi. Da den blir nedlagt, bikker han over kanten og blir "et farlig menneske".

Men hvorfor han ble farlig, er ikke lett å finne ut av. Ikke av selve skriveprosessen heller. For mens Claus skriver til psykologen, arbeider han også med et annet manuskript: Historien om det nynorske språket. Denne historien griper snart så forstyrrende inn i den selvbiografiske delen at han må arbeide de to manuskriptene sammen. Kanskje er det løgnaktigheten i den norske språksituasjon som har gjort ham sjuk?

I tillegg til en overbevisende livsskildring inneholder romanen også språkpolitisk og kulturpolitisk konfliktstoff som kan komme til å vekke oppsikt. Det er Hermann Starheimsæters første roman på bokmål.

 

 

---

 

 

Signerte bøker kan kjøpes fra forfatteren for kr. 150,-.


 

 

"... en godt fortalt idéroman om Norge som anbefales til enhver som er interessert i hvordan denne fortsatt ganske unge nasjonen har forsøkt, og fremdeles forsøker, å forstå seg selv."

        (Ane Farsethås i Dagens Næringsliv  13/9 - 03)

---

"Nordvegen er definitivt den beste mursteinsromanen eg har lese i år. Blant årets nye romanar, uansett lengd, kjem eg ikkje i farten på om eg har lese noen som har vore så god som denne. Dette er ein velskriven, ambisiøs og spennande roman utover det alminnelege."

        (Atle Christiansen i Dag og Tid  25/10 - 03)

---

"... en ukunstlet, tvers igjennom redelig episk roman som blant annet inneholder barndomsskildringer på høyde med det beste i norsk litteratur. Dessuten vare og vonde ungdomsskildringer noen hver av oss, ikke minst de som er oppvokste på bygda på Vestlandet, eller i et kristelig miljø hvor som helst, bør kunne kjenne seg igjen i og bli berørt av. Samt voksenskildringer som i partier utfordrer en Dag Solstad i utstudert psykologi og sosiologi."

        (Rolf Enger i Bergens Tidende 2/9 - 03)

---

 "Men dette er også tidvis en stor roman på flere måter enn sidetallet. For Starheimsæter forener poetens stramme grep og billedskapning med epikerens fortellerevne."

        (Knut Ødegård i Aftenposten  22/9 - 03)

---

"Den tidvis rotete fortellestilen oppleves mer som et produkt av manglende konsentrasjon fra fortellerens side, enn som noen reell form for galskap hos hovedpersonen. I stedet fremstår konfliktene i og rundt ham som mindre og mindre troverdige utover i fortellingen."

        (Anders Sundnes Løvlie i Sunnmørsposten  10/9 - 03)

---

 

 

 

Andre kritikkar:

- Adresseavisen  11/9 - 03

- Boktilsynet NRK P2   17/9 - 03

- Fedrelandsvennen  2/10 - 03

- Vårt Land  15/11 - 03

- Stavanger Aftenblad  29/12 - 03

- Norsk Tidend nr. 2  2004

 

 

 

 

 

Intervju/ artiklar:

- Bergens Tidende  15/8 - 03

- Sunnmørsposten  4/9 - 03

- Dag og Tid  6/9 - 03

- Sykkylvsbladet  23/10 - 03

 

 

 

 

 

Til startside                                                                                                                               Til bibliografi