- Bang! sa Big

 

 

 

 

Barnebok. 119 s.

Aschehoug 1999

Omslag: Hilde Kramer

ISBN 82-03-24304-5

 

 

 

"Eg har ikkje gjort leksene, sa eg. Big såg på meg, sykkelen trilla nesten ikkje.  Bang! sa han. Det var berre det han sa. I det samme sat eg bak på sykkelen. Vi sykla ned mot brua, gjerdestolpane flaug forbi. Eg let att auga og klamra meg fast."

Aslak 11 år er redd for det meste. Vatn, knivar, høge tre. Reddast er han for gutane på Øyra. Det han likar best er å lesa og tenkja og sjå på TV. Men då han må vera hos bestefaren i 14 dagar fordi mora skal opp til eksamen, vert det litt tregt sjølv for han. Men så møter han ein gut som ikkje er treg. Snarare tvert imot...

 

 

---

 

Signerte eksemplar kan kjøpast hjå forfattaren for kr. 100,-.

 

 


 

"Tonen i boka er slik, samstundes underfundig og rett på sak. Det gjer den artig å lese. Ikkje minst fordi forfattaren makter å skape eit kobbel med levande og truverdige karakterer til å føre historia framover."

        (Klaus Joacim Sonstad i Adresseavisen 22/2 - 00)

---

"Forfattaren viser at venskap og forståing mellom born kan byggjast utan at fordomar spelar inn. Men når det kjem til korleis lesaren kan leve seg inn i denne forteljinga, så haltar det litt. Forfattaren maktar ikkje heilt å sleppe lesaren inn under huda på hovudpersonane sine. Her er for mykje uforklart som stengjer for identifisering."

        (Synnøve Maråk i Sunnmørsposten)

 

---

 

 

Intervju:

- Sunnmørsposten  24/9 - 99

- Sykkylvsbladet  1/10 - 99

 

 

 

 

 

Til startside                                                                                                                               Til bibliografi